Een onzeker kind in de klas: samen op zoek naar zelfvertrouwen!

Dit zijn automatisch gegenereerde Nederlandse vertalingen van de oorspronkelijke Engelse posts. Voor de beste ervaring lees de Engelse versie. Klik op de vlag

Deel Posts

“Ik durf niet mama.” Je kind moet vandaag zijn spreekbeurt doen, maar is ontzettend nerveus. Je praat je kind liefdevol toe ‘Je kunt het, vertrouw op jezelf en je eigen kracht’. Je kind verzet zich tegen jouw woorden en gaat met lood in zijn schoenen naar zijn klas. Hoe kun jij nu als ouder de beste begeleiding geven en de onzekerheid ombouwen tot zelfvertrouwen? In dit blogbericht meer informatie hierover en bruikbare tips!

 

Onzekerheid lokt ander gedrag uit…

Een onzeker kind laat vaak ander gedrag zien om het echte probleem te maskeren. Kinderen kunnen zich extra stil gaan houden en soms zelfs letterlijk wegkruipen in een hoekje of kinderen kunnen bijvoorbeeld juist op de voorgrond treden en middels een ´grote mond´ of zelfs pestgedrag hun onzekerheden verstoppen. Wees ook alert op verschillen tussen het gedrag thuis en het gedrag op school. De gedragsveranderingen zijn vaak ‘een schreeuw’ om aandacht en hulp.

 

Haal de angel van onzekerheid eruit!

Als je onzekerheid bespeurt bij je kind dan wil je natuurlijk niets liever dan in actie komen. Probeer het gesprek aan te gaan met je kind om erachter te komen waar je kind onzeker over is, want zodra je dit weet kunnen jullie gericht actie ondernemen. Jij kent je kind uit duizenden dus je kunt goed aanvoelen wat de juiste ingang is voor hulp om samen toe te werken naar een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

 

Iedereen is wel eens onzeker, je bent niet alleen.

Of je kind nu zelf onzeker is of niet, het is altijd waardevol om een gesprek aan te gaan met je kind over onzekerheid en over onaangenaam gedrag als gevolg van onzekerheid. Er zijn in de klas van je kind wellicht kinderen die elkaar pesten, regelmatig boos zijn of verdrietig zijn. Praat open met je kind over onzekerheid en leg uit dat iedereen zijn onzekerheden heeft en dat er door een mensenleven heen fases zijn waarbij onzekerheden extra de kop op spelen. Leer je kind om begrip en respect te hebben voor iedereen en leer ze om te onthouden dat achter negatief gedrag vaak een probleem schuilgaat waar het betreffende kind zelf aan zal moeten gaan werken, op zijn eigen manier.

 

Het perfecte plaatje…

Leer je kind dat niemand perfect is en dat hij zelf ook zeker niet hoeft te streven naar het perfecte plaatje, maar juist naar het omarmen van al zijn beperkingen en al zijn kwaliteiten. Stimuleer je kind om zijn talenten te ontdekken en zodra je er 1 ontdekt heb; benoem deze ook. Je kind krijgt een groter zelfvertrouwen van succes-ervaringen! Het ontdekken van je eigen talent en van je eigen karakter, je normen en je waarden is een waardevol proces dat je als ouder eigenlijk elke dag in gedachten zou moeten houden. Leer je kind om te reflecteren, door bijvoorbeeld elke dag iets te noemen dat goed ging of waar hij trots op is en ook iets wat beter kon. En het belangrijkste om je kind mee te geven: je hoeft alleen maar mens te zijn, geen superheld

 

TIPS

– Heeft je kind vaak buikpijn of hoofdpijn? Dan kan hij last hebben van zogenaamde psychosomatische klachten: fysieke klachten die ontstaan door spanning (die mogelijk ontstaat in onzekere fases). Ga bij ernstige klachten altijd eerst even langs de huisarts. Indien het psychosomatische klachten zijn, dan kan het helpen om voldoende rust in te bouwen en samen met je kind op zoek te gaan naar ontspannende activiteiten.

– Blijf de verbinding zoeken met de leerkracht van je kind. Bespreek op school de onzekerheden van je kind en de wisseling in stemming of gedrag. Nauw contact tussen de school en thuissituatie levert veel op voor je kind: iedereen weet wat er speelt en kan zo goed mogelijk probeer te ondersteunen op de weg naar meer zelfvertrouwen.

– Schakel zo nodig een coach, therapeut of psycholoog in als je ziet dat de samenwerking tussen school en jullie als ouders niet voldoende biedt voor de positieve ontwikkeling van je kind. Kinderen kunnen het als heel prettig ervaren om hun onzekerheden te delen met iemand die ver van ze af staat. En denk bij hulpverlening niet alleen aan ‘praten’. Er zijn ook bijvoorbeeld fysiotherapeuten die middels bewegingstherapie de spannnig bij een kind proberen te reduceren of bijvoorbeeld een creatief therapeut die via expressieve opdrachten kinderen inzichten/ondersteuning kan geven. Oriënteer je goed en kies de hulpverlener die past bij het karakter en de interesses van je kind.

– Bespreek eens met de leerkracht van je kind of het onderwerp ‘onzekerheid’ op een speelse en positieve manier in de klas besproken kan worden. Kinderen voelen zich ontzettend gesteund in de wetenschap dat iedereen zijn onzekerheden kent. Kinderen kunnen elkaar tips geven en luisteren naar elkaars verhalen. Het verstevigt direct de eigenwaarde van ieder kind en een mooie bijkomstigheid is dat het het groepsgevoel en wederzijds begrip en respect kan versterken.

– Prijs je kind uitgebreid bij succesmomenten. Benoem thuis, vooral tijdens onzekere fases, regelmatig waar je kind goed in is. Het zit in de mens gebakken om snel de focus te leggen op de dingen die niet goed gaan en/of onzeker maken. Door welgemeende, oprechte complimenten groeit het zelfvertrouwen en heeft onzekerheid geen kans om nog verder door te groeien.

En geef jezelf als ouder ook eens een compliment; je bent een geweldige hulp voor je kind! Goed voor je zelfvertrouwen toch

Recente Posts

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.

Er zijn geheimen
waar niemand over praat!

Waarom hebben zij succes?

Waarom hebben rijken en beroemde mensen succes?

Niets werkt bij mij!

Waarom lijkt niets voor jou te werken?

Er is een eeuwen oud geheim!

Hoe gingen mensen vroeger met zware beproevingen om?

Ouders

Speciale uitdagingen voor ourders