Publiekssymposium over de voordelen van onzekerheid

Dit zijn automatisch gegenereerde Nederlandse vertalingen van de oorspronkelijke Engelse posts. Voor de beste ervaring lees de Engelse versie. Klik op de vlag

Deel Posts

Aan het woord komen archeologen, (neuro)psychologen, documentairemakers, cognitieve robotici en hersenonderzoekers. Zo illustreert hoogleraar Archeologie Miguel Versluys aan de hand van het Romeinse Rijk hoe uitwisseling met andere culturen een voorwaarde is voor een gezonde samenleving. Neuropsycholoog Mariska Kret zoekt naar de evolutionaire wortels van discriminatie en buitensluiting door te bekijken hoe mensen omgaan met vreemden en dit te vergelijken met hoe chimpansees en bonobo’s dit doen. Ook aan het woord komen de makers van de documentaire ‘The Island of all Together’, waarin vluchtelingen en toeristen op Lesbos met elkaar in gesprek gaan. De film toont wat er gebeurt wanneer we mét elkaar praten in plaats van over elkaar.

Vorming van het brein
Later op de dag gaan hersenonderzoekers dieper in op de werking en ontwikkeling van het brein. Wat doet stress en onzekerheid met de hersenontwikkeling? En waarom moet je je hersenen blijven stimuleren als je met pensioen gaat? Elzinga zal vertellen over haar onderzoek naar volwassenen die een kritische, niet-ondersteunende opvoeding hebben gekregen. ‘We weten inmiddels dat zowel het ontvangen als het ontbreken van steun in de kindertijd effect heeft op hoe het brein zich vormt. Langdurige negatieve ervaringen in de jeugd kunnen blijvende veranderingen in de hersenen veroorzaken. Recent onderzoek wijst uit dat stressvolle ervaringen in de kindertijd zelfs het functioneren van genen kunnen aansturen, bijvoorbeeld door de genen van het stresssysteem te beïnvloeden.’

Kaarten snel vergeven
Bij het LIBC, dat dit jaar haar tienjarig bestaan viert, doen onder meer psychologen, medische onderzoekers, natuurwetenschappers, pedagogen en taalwetenschappers onderzoek naar hersenen en cognitie. Sinds 2009 organiseert het instituut elk jaar het publiekssymposium. De gemeente Leiden ondersteunt het symposium financieel. ‘De reacties van de bezoekers zijn enthousiast’, vertelt Elzinga. ‘Het symposium biedt wetenschappers de kans om hun kennis en expertise te delen met een breed publiek. Bezoekers, waaronder altijd veel Leidenaren, krijgen de kans om zich de hele dag te laven aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op maatschappelijk relevante onderwerpen en hierover met elkaar in discussie te gaan. De kaarten zijn elk jaar snel vergeven.’

Recente Posts

Pas voorkeuren aan

Strikt noodzakelijke cookies helpen een website navigeerbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde websitegebieden te activeren. Zonder deze cookies zou de website niet goed kunnen werken.

Functionele cookies maken het mogelijk om informatie op te slaan die de manier verandert waarop de website verschijnt of handelt. Bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of regio.

Statistische cookies helpen de website-eigenaar te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website door informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en dus waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

We zijn bezig met het classificeren van niet-geclassificeerde cookies samen met de aanbieders van de individuele cookies.

Er zijn geheimen
waar niemand over praat!

Waarom hebben zij succes?

Waarom hebben rijken en beroemde mensen succes?

Niets werkt bij mij!

Waarom lijkt niets voor jou te werken?

Er is een eeuwen oud geheim!

Hoe gingen mensen vroeger met zware beproevingen om?

Ouders

Speciale uitdagingen voor ourders